Kas mes?

Mūsų misija

Motyvacija ir įgalinimas sėkmingai integracijai darbo rinkoje bei visuomenėje.

 

Mūsų misija yra pagelbėti vaikams, paaugliams ir jaunimui, augantiems be tėvų  priežiūros ar  globos namuose. Vaikams, kuriems trūksta priežiūros, žmogiškos šilumos, palaikymo, meilės, rūpesčio. Tiems, kurie niekam nerūpi

Vizija

Sukurti saugią aplinką mokytis ir pažinti, suteikti švietimo ir tobulinimosi galimybę, kelti socialinės rizikos grupėse esančių paauglių ir jaunimo motyvaciją ir savivertę, ugdyti socialinius, bendravimo įgūdžius, skatinti socialinę ir darbinę pauglių ir jaunimo integraciją, organizuoti tvarų ir kokybišką užimtumą.

Norėdami parodydami savo darbą ir atsidavimą jam. Pateikiame Jums mūsų darbo ataskaitas.

Kodėl mes tai darome:

Ši organizacija atsirado iš realaus poreikio – mūsų komandą sudaro Vaikų globos namų socialinė pedagogė, progimnazijos mokytoja ir Vaiko gerovės komisijos narė, Globėjų asociacijos narys ir Jaunimo savanorių veiklos organizatorė. Mes – tai žmonės, kurie kasdien susiduria su tokių vaikų kasdienybe. Mums ne vis vien, mums rūpi paauglių ateitis.

Kokia nauda Jums: